راه اندازی تشخیص حرکت در QNAP
نحوه راه اندازی تشخیص حرکت در QNAP

چگونه سیستم تشخیص حرکت را در QNAP راه اندازی کنیم؟

بعد از اینکه دوربینتان را در QNAP راه اندازی کردید ، برای انجام تشخیص حرکت مراحل زیر را دنبال کنید :

گام اول : به Surveillance Station بروید.

راه اندازی تشخیص حرکت در QNAP

گام دوم  : گزینه ی “Enable alarm recording” را در “Event Management“ فعال کنید و سپس برای اعمال تغییرات بر روی “Apply” کلیک کنید.

راهنمای گام به گام راه اندازی تشخیص حرکت در QNAP

گام سوم : هنگامی که حرکتی تشخیص داده شود ، شما یک اعلان رویداد بر روی صفحه پخش زنده مشاهده خواهید نمود. اگر میخواهید جزئیات اعلان را مشاهده کنید بر روی آن کلیک کنید.

نکته : اگر شما تنظیمات بالا را انجام داده اید ، اما هنوز اخطاری دریافت نمی کنید ، لطفا “Options”  را باز کنید و گزینه ی “Enable alert for all surveillance events” را فعال کنید.

نحوه ی راه اندازی تشخیص حرکت در QNAP

بعد از اتمام مراحل بالا هنگامی که “A” قرمز شود ، حرکت تشخیص داده شده است.

a-turns-red