نحوه راه اندازی Gmail برای دریافت هشدار های دوربین

زمانی که شما  از حساب کاربری Gmail به عنوان ارسال کننده استفاده می کنید.ممکن است با خطاهای “Can’t find smtp log file. Send mail timeout” یا “Incorrect username or password” مواجه شوید.

این مقاله شما را راهنمایی می کند که وقتی از حساب کاربری Gmail برای دریافت هشدار ها استفاده می کنید ، چگونه این موارد با عیب یابی و حل کنید.

گام اول

لطفا در ابتدا مطمئن شوید که تنظیمات درستی را برای Gmail وارد کرده اید .

نکته : لطفا قبل از انجام تست تغییرات را ذخیره کنید.

اگر شما تمام تنظیمات ایمیل را درست تایید کرده اید اما نتیجه آزمون هنوز ناموفق است، لطفا مراحل زیر را امتحان کنید.

گام دوم

گزینه ی “Access for less secure” را در تنظیمات Gmail فعال کنید.

همانطور که در زیر می بینید ، بر روی my account کلیک کنید.

و سپس گزینه ی  “۲Step verification ” را خاموش کنید

سپس بر روی Connected apps & Sites کلیک کنید.

سپس allow less secure را فعال کنید

گام سوم

یک گذرواژه مجزا برای دوربینتان تعریف کنید

همچنین می توانید “۲Step verification” را از راه زیر غیر فعال کنید

  1. به https://www.google.com/settings/security روید و وارد حساب کاربری خود شوید.
  2. گزینه Disable the 2-Step Verification  را انتخاب کنید