تنظیمات ارسال خودکار اخطار توسط ایمیل

نحوه انجام تنظیمات ارسال خودکار اخطار توسط ایمیل

۱ . وارد پنل دوربین شوید
۲ . بر روی تب System کلیک کنید و گزینه Network را انتخاب کنید سپس بر روی
Email کیلک کنید تا پنجره زیر باز شود
۳ . بررروی گزینه Enable e-mail alarm notifications کلیک نمایید
۴ . سپس مطابق تصویر زیر تنظیمات را انجام دهید

۵. در پایان بر روی گزینه save کلیک کنید