دسته: دوربین خودرو

وای فو نصب دوربین داشبورد با استفاده از آداپتور فندک

نصب دوربین داشبورد با استفاده از آداپتور فندک

وای فو نحوه‌ی نصب دوربین داشبورد به جعبه‌فیوز با استفاده از کیت سیم‌پیچی

نحوه‌ی نصب دوربین داشبورد به جعبه‌فیوز با استفاده از کیت سیم‌پیچی