دسته: لانگسی

لانگسی نحوه راه اندازی سرویس DDNS در دستگاه های لانگسی

نحوه راه اندازی سرویس DDNS در دستگاه های لانگسی

محتوای آموزشی تنظیمات ارسال خودکار اخطار توسط ایمیل

تنظیمات ارسال خودکار اخطار توسط ایمیل

محتوای آموزشی روش بازیابی پسورد دستگاه ضبط NVR

روش بازیابی پسورد دستگاه ضبط NVR

لانگسی سوالات متدوال محصولات لانگسی

سوالات متدوال محصولات لانگسی

لانگسی راهنمای راه اندازی سریع محصولات لانگسی

راهنمای راه اندازی سریع محصولات لانگسی