دریافت تصاویر از طریق اپلیکیشن موبایل (P2P)

درصورتی میتوان از سرویس p2p برای انتقال تصویر استفاده کرد که وضعیت status) p2p)انلاین باشد.(لطفا از وصل بودن دستگاه ضبط به اینترنت اطمینان حاصل نمایید.).متناسب با نوع دستگاه که bitvision یا freeip است نرم افزارمربوطه را نصب نمایید.در صورتیکه وضعیت p2p انلاین نبود بدین معنی است که NVR به مودم متصل نیست و یا اتصال به اینترنت مشکل دارد.

برای انتقال تصویر بر روی موبایل با جست و جو اپلیکیشن Bitvision از Play Store و یا با اسکن کردن QRکد توسط گوشی خود اقدام به نصب آن نموده و با وارد کردن سریال P2P درون اپلیکیشن میتوانیم تصاویر را مشاهده میکنیم.

با نصب اپلیکشن طبق تصاویر زیر دستگاه خود را شناسایی میکنیم.

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p | نصب اپلیکیشن bitvision

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p | نصب اپلیکیشن bitvision

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p | نصب اپلیکیشن bitvision

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p | نصب اپلیکیشن bitvision