نصب و راه اندازی

نصب دوربین جلو:

کلیپس ها را بچسبانید و پایه را بصورت افقی به سمت شکاف پشت دوربین بلغزانید

نصب دوربین جلو خودرو وایفو مدل A129dou-G IR و A129DG

موقعیت مناسبی را پشت شیشه جلوی اتومبیل (اینه پشت) انتخاب کنید.

نصب دوربین خودرو مدل A129dou-G IR و A129DG

اطراف شیشه جلوی اتومبیل را با یک پارچه خیس تمیز کنید.

لایه محافظ لنز را جدا کنید.

نصب دوربین فیلمبرداری خودرو مدل A129dou-G IR و A129DG

دوربین جلو را در موقعیت انتخابی ثابت کنید.

زاویه لنز را تنظیم کنید.

-به تصویر زنده در صفحه نمایش دقت کنید.

-اگر لازم شد زاویه لنز هارا بالا/پایین کنید.

نصب دوربین فیلمبرداری خودرو مدل A129dou-G IR و A129DG

نصب دوربین پشت:

موقعیت نصب را انتخاب کنید.

موقعیتی در شیشه جلوی اتومبیل انتخاب کنید جاییکه دوربین منظره را ضبط کند.

محل نصب را با یک پارچه خیس تمیز کنید.

نصب دوربین فیلمبرداری خودرو وایفو مدل A129dou-G IR و A129DG

لایه محافظ لنز را جدا کنید.

دوربین را در موقعیت انتخابی ثابت کنید.

اتصال کابل:

اتصال به برق مطابق تصویر :

اتصال کابل به دوربین فیلمبرداری خودرو وایفو مدل A129dou-G IR و A129DG

اتصال به دوربین پشت :

محصول را خاموش کنید و کابل دوربین پشت را به دوربین جلو متصل کنید.

وایفو

وایفو

 

راه اندازی دوربین:

خاموش/روشن کردن:

زمان روشن شدن خودرو دوربین بصورت اتوماتیک روشن میشود و شروع به ضبط میکند .

زمانیکه خودرو را خاموش میکنید و کابل شارژ را جدا میکنید دوربین متوقف میشود.

دکمه پاور را برای خاموش روشن کردن فشار دهید.

ضبط کردن:

زمانیکه کارت حافظه را وارد میکنید دوربین بصورت خودکار زمانیکه به برق وصل شود شروع به ضبط میکند.

مدت زمان برای هر ویدئو ۱/۲/۳/۵/۱۰ دقیقه میباشد.

برای ضبط از ویدئوهای قبلی حذف میکند.,وقتی حافظه کارت حافظه کافی نباشد

حالت ضبط اضطراری:

حالت اضطراری اتوماتیک فعال میشود زمانیکه G-Sensor به دلیل برخورد روشن شود.

بازپخش ویدئو:

دکمه ای که پایین حالت استندبای(توقف ضبط) است  را برای بازبخش ویدئوهای ضبط شده فشار دهید.

از دکمه های REC و MIC  برای انتخاب ویدئو دلخواه استفاده کنید و از دکمه برای پخش استفاده کنید.