شرایط نگهداری و گارانتی

هشدار!

برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از انجام موارد زیر به شدت خودداری کنید.

۱٫ نگه داشتن دوربین و کار کردن با دست خیس

۲٫ نصب دوربین در محیط های مرطوب و یا محیط هایی که امکان در معرض قرار گرفتن دوربین با مایعات یا گازهای قابل اشتعال وجود داشته باشد

۳٫ قرار دادن دوربین در محیط های بسته با گرمای بسیار شدید

۴٫ محکم فشار دادن لنز دوربین

۵٫ وارد کردن یا فشار دادن اجسام تیز به دوربین

۶٫ جدا کردن SD Card حین ضبط و یا فرایند خاموش شدن دوربین

۷٫ قطع کردن برق دوربین هنگام به روز رسانی سیستم

۹٫ استفاده از منبع تغذیه ای که ولتاژی بیشتر از ولتاژ اسمی دستگاه داشته باشد

 

*توجه: آسیب ناشی از استفاده نادرست از دوربین مشمول گارانتی نمی‌شود.