آموزش نصب پکیج مداربسته

نصب هارد  بر روی بسته امنیتی ۳۶۰۸D4SF200

ابتدا درب دستگاه را باز میکنید ودرداخل دستگاه هارد را به وسیله دوعددسیم که برق وساتا است وصل میکنید. سیم ها به این صورت است که یکی سیم برق که از دستگاه به هارد وصل میشود ویک سیم دیگری که به ان سیم ساتا SATA گفته میشود که این سیم رابط اطلاعات از هارد به دستگاه میباشد که این سیم راهم به هارد وصل میکنید.

درشکل زیرطریقه بستن هارد بروی دستگاه DVR مشاهده مینمایید.

نصب هارددیسک
روی ضبط کننده