تنظیمات اضافه کردن دوربین

نکته:لطفا بررسی شود که اگر روی کابل دوربین خروجی شبکه داشت دوربین و دستگاه به صورت auto connect   بهم وصل میشوند درغیر اینصورت دوربین را از طریق کابل شبکه به مودم وصل نموده و دستگاه را به مانیتور وصل کرده و سپس از قسمتadd camera  دوربین را به دستگاه ضبط کننده اضافه نموده و گزینه match code  را کلیک نمایید و بدین ترتیب کابل شبکه را از دوربین جدا کنید.

 و اگر خروجی شبکه نداشت از منوی دستگاه وارد قسمت add camera شده و گزینه wireless match codeرا انتخاب نموده و سپس از طریق دکمه دوربین را روشن نمایید.(دکمه را به صورت ممتد ۵ ثانیه فشار دهید).در صورت وجود مشکل با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

در این قسمت دورببن ها به دستگاه شناسایی میشوند که این کار به صورت اتوماتیک انجام شده است .و شما در صورت متصل بودن آدا‍‍‍پتور برق دوربین ها و شناسایی شدن دوربین توسط دستگاه در قسمت link  چراغ سبز را میبیند .همانطور که در تصویر میبیند ما چهار دوربین را روشن کردیم و دستگاه nvr  آنرا شناسایی کرده است .

add camera