تنظیمات شبکه network

در این قسمت تنظیمات مربوط به شبکه و متصل شدن دستگاه رکوردر به اینترنت میباشد که طبق تصویر زیر آنرا انجام میدهیم در قسمت ۱ شما ادرس این دستگاه را در رنج شبکه اپی که دارید ست میکنید که معمولا همین رنج میباشد و در قسمت ۲ آدرس مودم که قراره اینترنت رو به این رکوردر بدهد میدهیم.

network
تنظیمات شبکه