تنظیمات ضبط تصاویر

در صفحه آخر شما تنظیمات زمان بندی ضبط دستگاه را مشاهده میکنید که به صورت زیر میباشد که مفهوم تصویر زیر اینست که دستگاه شما همه روزه ضبط را انجام دهد . سپس گزینه complete را میزنیم .دستگاه شما اکنون آماده استفاده میباشد و میتوانید دوربین ها را در جایگاه های مورد نظرتان متصل کنید

رکورد
ضبط