خروجی گرفتن از تصاویر(Export)

از تصاویر ذخیره شده به روش زیر میتوان بر روی فلش خروجی گرفت.

خروجی گرفتن از تصاویر (Export) در سیستم امنیتی لانگسی longse

با زدن گزینه Search صفحه ی بعد را مشاهده میکنید.

خروجی گرفتن از تصاویر (Export) در سیستم امنیتی لانگسی longse

بعد از زدن گزینه Start  یک دقیقه فرصت دارید موس خود را از دستگاه جدا کرده و فلش خود را به جای آن به دستگاه متصل کرده تا عملیات کپی بر روی فلش انجام شود.