راهنمای تنظیمات p2p

سرویس p2p برای انتقال تصویر بسته امنیتی 3608D4SF200

درصورتی میتوان از سرویس p2p برای انتقال تصویر استفاده کرد که وضعیت status) p2p)انلاین باشد.(لطفا از وصل بودن دستگاه ضبط به اینترنت اطمینان حاصل نمایید.).متناسب با نوع دستگاه که bitvision یا freeip است نرم افزارمربوطه را نصب نمایید.در صورتیکه وضعیت p2p انلاین نبود لازم است با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p

برای انتقال تصویر بر روی موبایل با جست و جو اپلیکیشن Bitvision از Play Store و یا با اسکن کردن کدQR  توسط گوشی خود اقدام به نصب آن نموده و با وارد کردن سریال P2P درون اپلیکیشن میتوانیم تصاویر را مشاهده میکنیم.

با نصب اپلیکشن طبق تصاویر زیر دستگاه خود را شناسایی میکنیم.

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p | نصب اپلیکیشن bitvision

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p | نصب اپلیکیشن bitvision

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p | نصب اپلیکیشن bitvision

انتقال تصویر از راه دور از طریق p2p | نصب اپلیکیشن bitvision