فعال سازی ارسال ایمیل Email or Gmail برای بسته امنیتی ۳۶۰۸D4SF200

در بسته امنیتی ۳۶۰۸D4SF200 لانگسی قابلیت ارسال ایمیل وجود دارد که می توانید با فعال کردن آن در صورت بروز هر گونهEvent مانند فعال شدن آلارم یا فعال شدن Motion Detect یا هر قابلیت که به هر نحوی اعلام هر گونه خطر در تصویر می باشد، یک ایمیل حاوی نوع هشدار تنظیم شده به کاربر در همان لحظه ارسال شود تا کاربر از اتفاقات و اعلامات ارسالی توسط NVR یا XVR مطلع گردد. پیشنهاد می شود یک ایمیل مجزا صرفاً برای دریافت ایمیل از اخطارات ارسال شده توسط دستگاه ضبط ایجاد کنید تا مشکل از دست رفتن یا نادیده گرفتن شدن در میان انبوه مابقی ایمیل ها ایجاد نشود.